Dermatology Consultants in EMC

Home Dermatology Consultants in EMC

Dermatology Consultants in EMC

Dr. K.N.Prakasam, MBBS, DVD
Medical Superintendent & Consultant Dermatologist

Dr.C.K.Prasad, MBBS, M.Derm(SISD-New Delhi), FSASMS
Consultant Dermatologist & Cosmetologist

Dr.V.P.Kuriyipe, MD, DDV
Consultant Dermatologist